Record ID:
41698845 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
  • Name.
Heading:
Notes:
  • Wheeler, Jill C. Hilary Duff, 2003 CIP t.p. (Hilary Duff) p. 2 (Hilary Ann Duff; b. Sept. 28, 1987, Houston, Texas; actress/singer)