Record ID:
41253504 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Heading:
Used for:
 • Chung-shan ta hsüeh (Guangzhou, China)
 • Sun Yat-sen University (Guangzhou, China)
 • National Sun Yat-sen University (Guangzhou, China)
 • Guo li Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
 • Zhongshan University (Guangzhou, China)
 • Dr. Sun Yatsen Univ
 • Guo li di 1 Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
 • 中山大学 (广州, China)
 • 中山大學 (廣州, China)
 • 中山大学 (广州, 中国)
 • 国立中山大学 (广州, China)
 • 国立中山大学 (广州, 中国)
 • 国立第一中山大学 (广州, China)
Notes:
 • Old catalog heading: Zhongshan da xue, Canton, China
 • Guo li Guangdong da xue was formed in 1924 by the merger of Guo li Guangdong gao deng shi fan xue xiao, Guangdong gong li fa ke da xue, Guangdong sheng li nong ye zhuan men xue xiao and Guangdong gong li i ke da xue. The name was changed in 1926 to Guo li Zhongshan da xue; and in 1927 to Guo li di 1 Zhongshan da xue. In 1928 the name was changed back to Guo li Zhongshan da xue.
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • China database, economics & foreign trade, 1985, 7, 24: |b t.p. (Dr. Sun Yatsen Univ.)
 • Sun Zhongshan yan jiu lun wen ji, 9 (1992): |b t.p. (Zhongshan da xue) colophon
 • Li shi ren lei xue xue kan, Apr. 2003: |b t.p. (Zhongshan da xue; Sun yat-sen (Zhongshan) University; Guangdong Sheng Guangzhou Shi)