Record ID:
36732099 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 83172096
Heading:
Used for:
 • Wang, Ching-wei, 1883-1944
 • Wang, Chao-ming, 1883-1944
 • Wang, Zhaoming, 1883-1944
 • 汪兆銘, 1883-1944
 • Ō, Chōmei, 1883-1944
 • Ō, Seiei, 1883-1944
 • Wang, Jing Wei, 1883-1944
 • Wang, Jixin, 1883-1944
 • 汪季新, 1883-1944
 • 汪精衛, 1883-1944
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Cai, Dejin. Wang Jingwei wei guo min zheng fu ji shi (汪精卫伪國民政府纪事), 1982 t.p. (Wang Jingwei)
 • LC data base, 9/1/83 (hdg.: Wang, Zhaoming, 1883-1944; usage: Wang Jingwei)
 • Tanaka, K. Ō Chōmei to shin Shina, 1940 p. 1, 3d gr. (b. 1855) p. 274 (Ō Seiei)
 • Dai jinmei j., gaikoku hen (Ō Chōmei; Wang Chao-ming; 1885-1944)
 • Dai Nihon hyakka j. (Ō Chōmei; other forename: Seiei; 1885-1944)
 • Nihon kokugo d.j. (Ō Chōmei, 1885-1944)
 • Ci hai, 1979 (Wang Jingwei; b. 1883; d. 1944)
 • Biog. dict. of Republican China (Wang Jingwei; b. 5/4/1883; d. 11/10/44)
 • His 組府還都言論集 [顯微資料], 1940 t.p. (汪兆銘)
 • 復興中國國民黨 [顯微資料], 1931 (汪精衛)
 • 張江裁. 汪精衛先生年譜, 1999 p. 671 (汪先生名兆銘, 字季新, 號精衛)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC OCoLC HkCU