Record ID:
36732056 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Description conventions:
 • rda
LC number:
 • n 82072851
Heading:
Used for:
 • Ku, K‘ai-chih, 344-405
 • Ku, K‘ai-chih, approximately 350-approximately 410
 • Ku, Hu-t‘ou, 344-405
 • Gu, Hutou, 344-405
 • 顧虎頭, 344-405
 • Ku, Ch‘ang-k‘ang, 344-405
 • Gu, Changkang, 344-405
 • 顧長康, 344-405
 • Ko, Gaishi, 344-405
 • Koo, Kae-che, 344-405
 • 顧愷之, 344-405
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Chin shu. Biography of Ku K‘ai-chih, 1953.
 • Wen, C. T. Chin T‘ang erh ta hua chia (晉唐二大畫家), 1981 p. 49 (Ku K‘ai-chih; b. 344) p. 55 (d. 405)
 • Yü, C. H. Ku K‘ai-chih yen chiu tzu liao (顧愷之研究資料), 1974? p. 1 (Ku K‘ai-chih; b. 344; d. 405)
 • Tz‘u hai, 1979 p. 4226 (Ku K‘ai-chih, ca. 345-406)
 • 陳歔祥. 顧愷之, 1998 cover (顧愷之)
 • 中國人名大辭典, 1934 p. 1794 (顧愷之, 晉悦之子, 字長康, 博學有才氣, 善丹青, 人號顧虎頭, 有文集及啓矇記行世)
 • 李祥林. 顾恺之, 2003 t.p. (顾恺之) biog. info. (顾恺之(约公元348-405年), 字长康, 小名虎头, 晋陵无锡(今属江苏)人, 工诗赋, 书法, 尤善绘画, 精于人像, 佛像, 禽兽, 山水等, 时人称之为三绝, 画绝, 才绝和痴绝, 他的画论有《论画》, 《魏晋胜流画赞》, 《画云台山记》等)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC OCoLC HkCU HkCAN AKIN:NBD rda