Record ID:
36731158 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81131751
Heading:
Used for:
 • Pao, Chao, 405-466
 • 鮑昭, 405-466
 • Pao, Ming-yüan, 405-466
 • Bao, Mingyuan, 405-466
 • 鮑明遠, 405-466
 • Zhào, Bào, 405-466
 • 鮑照, 405-466
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Wu, Piji. Bao Zhao nian pu (鮑照年譜), 1940.
 • She hui shi ren Bao Zhao, 1994 p. 385, etc. (b. ca. 414; d. 466, Jingzhou)
 • Versatility within tradition, 1994 t.p. (B墑o Zhào (414?-466)) p. 13, etc. (Pao Chao [in Chi.]; t. Ming-yüan [in Chi.])
 • 吳丕績. 鮑照年譜, [1940] t.p. (鮑照)
 • 歷代人物年里碑傳綜表, 1976 p. 63 (鮑照,字明遠,東海人,晉安帝羲照元(405)年生,宋明帝秦始二年(466)卒,吳丕績鮑煦年譜,宋書卷五十一)
 • 中國人名大辭典, 1934 p. 1631 (鮑照,南朝宋東海人,字明遠,文辭贍逸,有鮑參軍集,(按唐人避武后嫌名,以照為昭,故亦作鮑昭))
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC NjP OCoLC HkCU HkCAN