Record ID:
36730865 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 78071438
Heading:
Used for:
 • Yang, Chiang, 1911-
 • Yang, Jikang, 1911-
 • 楊季康, 1911-
 • Jiang, Yang, 1911-
 • Chiang, Yang, 1911-
 • Yō, Kō, 1911-
 • Yō, Kikō, 1911-
 • Yang, Chi-k‘ang, 1911-
 • 楊絳, 1911-
 • 杨绛, 1911-
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Cervantes Saavedra, M. T‘ang Chi-ho-te, 1978 (a.e.) t.p. (Yang Chiang)
 • Her Six récits de l'école des cadres, c1983 t.p. (Yang Jiang)
 • Her Kankō rokki, 1985 t.p. (Yō Kō) p. 206 (real name: Yō Kikō; b. 1911; w. Chūgoku Shakai Kagakuin Gaikoku Bungaku Kenkyūjo)
 • 孔慶茂. 錢鍾書與楊絳, 1997 t.p. (楊絳)
 • Her 斐多, 或,<談靈魂>, 倫理性的 : 柏拉圖對話錄之一, 2000 jkt. (楊絳, 女, 原名楊季康, 江蘇無朆人, 1932年蘇州東吳大學畢業後, 考入清華大學研究院, 1935年留學英國, 法國, 回國曾任上海震旦女子文理學院外語系教授, 清華大學西語系教授, 1949年後任中國社科院外文所研究員, 有劇本<稱心如意>, 論文集<春泥>, 長篇小說<洗澡>, 短篇小說集<倒影集>, 長篇小說<小癩子>等, 著名作家, 翻譯家)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC OCoLC HkCU HkCAN