Record ID:
36730817 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Description conventions:
 • rda
LC number:
 • n 78087649 n 79108866 sh 85080806
Heading:
Birth:
 • 18931226
 • Shaoshan (Hunan Sheng, China)
Death:
 • 19760909
 • Beijing (China)
Occupations:
 • Revolutionaries Guerrilla warfare strategist Author Political theorist Politicians
Used for:
 • Er shi ba hua sheng, 1893-1976
 • Erh shih pa hua sheng, 1893-1976
 • Ershiba hua sheng, 1893-1976
 • Mācētuṅ, 1893-1976
 • Maočhœ̄tung, 1893-1976
 • Maozedong, 1893-1976
 • 李德勝, 1893-1976
 • 毛潤芝, 1893-1976
 • 毛澤東, 1893-1976
 • 毛詠芝, 1893-1976
 • 毛泽东, 1893-1976
 • 毛沢東, 1893-1976
 • Li, Desheng, 1893-1976
 • Li, Te-sheng, 1893-1976
 • Mā, Cē Tuṅ, 1893-1976
 • Māʼo Sétung, 1893-1976
 • Māvō, 1893-1976
 • Māw, Tsī Tūngh, 1893-1976
 • Mō, Takutō, 1893-1976
 • Mō, Taku-tō, 1893-1976
 • Mao, Čhœ̄tung, 1893-1976
 • Mao, Čhœ̄-tung, 1893-1976
 • Mao, Ce-tung, 1893-1976
 • Mao, Jun-chih, 1893-1976
 • Mao, Runzhi, 1893-1976
 • Mao, T?S︡zė-dun, 1893-1976
 • Mao, Trạch Đông, 1893-1976
 • Mao, Tsé Toung, 1893-1976
 • Mao, Tsetung, 1893-1976
 • Mao, Tze-tung, 1893-1976
 • Mao, Yongzhi, 1893-1976
 • Mao, Yung-chih, 1893-1976
 • Mao, Ze Dong, 1893-1976
 • Mao, Zetong, 1893-1976
 • Mao, Zhe Dong, 1893-1976
 • Mau, Tje-tung, 1893-1976
 • Mau, Tze-toeng, 1893-1976
 • Mo, Tʻaek-tong, 1893-1976
 • Tūng, Māʼūze, 1893-1976
 • Tung, Mao Tse, 1893-1976
 • Mao, Tse-tung, 1893-1976
Notes:
 • Machine-derived non-Latin script reference project.
 • Non-Latin script references not evaluated.
 • His Mao Tse-tung tʻung chih lun chiao yü kung tso, 1958 t.p. (毛澤東 = Mao Tse-tung)
 • His Sanniphon, 1968 v. 2, pt. 1 (Maočhœ̄tung [in Thai])
 • Li, T. Poems, 1989 t.p. (Mao Zetong)
 • Māʼūze Tūng, 2013 t.p. verso (Mao Tse Tung)
 • Mao Tse-tung chʻing chʻun sui yüeh, 1992 p. 5 (b. 12-26-1893; t. 詠芝 = Yung-chih, or 潤芝 = Jun-chih; alias 李德勝 = Li Te-sheng)
 • Mao Tse-tung fang fa lun, 1993 t.p. verso (Mao Zhe Dong [in rom.])
 • Mao Tse-tung ssu hsiang ti che hsüeh tʻou shih, 1992 cover (Mao Ze Dong [in rom.]) colophon (Maozedong ... [in rom.])
 • Mao Tse-tung yü Chou En-lai, 1994 p. 18 (d. 9-9-1976)
 • Mao, tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung quốc, 1985- v. 4, p. 5 (Mao Trạch Đông)
 • Membetulkan langgam Partai, 1955 t.p. (Mau Tje-tung)
 • Nūr̲u pūkkaḷ malaraṭṭum, 2003 t.p. (Mā Cē Tuṅ) cover (Māvō)
 • Sela ḥezbāwi dimokrāsiyāwi diktātarenat, 1968 i.e 1975 t.p. (Māʼo Sétung)
 • SILAS, Oct. 12, 2005 (hdg.: Mao, Zedong, 1893-1976; usage: Mācētuṅ)
 • Wikipedia, WWW, Feb. 15, 2011 (b. 26 Dec. 1893 in Shaoshan, Hunan Province, China and died 9 Sept. 1976 in Beijing, People's Republic of China; a Chinese communist revolutionary, guerrilla warfare strategist, author, political theorist, leader of the Chinese Revolution and architect of the People's Republic of China)
Local system number:
 • (AuPaJTL)146609
 • (AuCNL)269927
Cataloguing source:
 • DLC eng rda DLC DLC NjP DLC NIC NjP OCoLC DLC-OK CU SG-SiILA IEN DLC OCoLC HkUST UPB ICU DLC