Record ID:
36730405 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81003593
Heading:
Used for:
 • Cheng, Mingdao, 1032-1085
 • 程明道, 1032-1085
 • Cheng Zi, 1032-1085
 • 程子, 1032-1085
 • Ch‘eng, Ming-tao, 1032-1085
 • Ch‘eng Tzu, 1032-1085
 • Chen, Ming-dao, 1032-1085
 • Ching, Haou, 1032-1085
 • Tei, Kō, 1032-1085
 • Tei, Meidō, 1032-1085
 • Cheng, Bochun, 1032-1085
 • 程伯淳, 1032-1085
 • Cheng, Chungong, 1032-1085
 • 程純公, 1032-1085
 • 程顥, 1032-1085
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Graham, A. C. Two Chinese philosophers, Ch‘eng Ming-tao and Ch‘eng Yi-ch‘uan, 1958.
 • 程子節錄, 1995 t.p. (程顥)
 • 溫帶維. 程明道與聖德里的威廉的密契主義思想之比較研究, 1999 t.p. (程明道) added t.p. (Chen Ming-Dao)
 • 楊希閔. 宋程純公年譜, 1999 t.p. (程純公) p. 709 (公程氏, 名顯, 字伯淳, 河南人)
 • 歷代人物年里碑傳綜表, 1976 p. 264 (程顥, 字伯淳, 河南人, 1032-1085, 號明道)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC OCoLC HkCU