Record ID:
36730225 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81039682
Heading:
Used for:
 • Liang, Ch‘i-ch‘ao, 1873-1929
 • Liang, Jen-kung, 1873-1929
 • Liang, Ren'gong, 1873-1929
 • 梁任公, 1873-1929
 • Yin-ping-shih-chu-jen, 1873-1929
 • Yinbingshizhuren, 1873-1929
 • 飮冰室主人, 1873-1929
 • Liang, Cho-ju, 1873-1929
 • Liang, Zhuoru, 1873-1929
 • 梁卓如, 1873-1929
 • Liang, Jen-fu, 1873-1929
 • Liang, Renfu, 1873-1929
 • 梁任甫, 1873-1929
 • Yin-ping-tzu, 1873-1929
 • Yinbingzi, 1873-1929
 • Liang, K‘i-tch‘ao, 1873-1929
 • Leang, K‘i-tch‘ao, 1873-1929
 • Yang, Kye-ch‘o, 1873-1929
 • Lu’o’ngg Kh’ai Sieu, 1873-1929
 • Ryō, Keichō, 1873-1929
 • 梁啓超, 1873-1929
 • 梁启超, 1873-1929
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Levenson, J. R. Liang Ch‘i-ch‘ao, 1953.
 • Ding, W.J. Liang Qichao nian pu chang bian (丁文江. 梁啓超年譜長編), 1983 t.p. (Liang Qichao) foreword (h. Yinbingshizhuren)
 • His Yin bing shi fo xue lun ji (飮冰室佛學論集), 1990 t.p. (Liang Qichao) reprint note (1873-1929; t. Zhuoru; native of Guangdong Xinhui)
 • Kyōdō kenkyū Ryō Keichō, 1999 t.p. (in title: Ryō Keichō [Jpn r]; Liang Ch‘i-ch‘ao [Chi r]) pref. (b. 1873 in Kantō-shō Shinkai-ken; d. 1929; scholar and reformer)
 • Shina gakugei d.j. p. 1375 (Ryō Keichō [Jpn r]; Liang Ch‘i-ch‘ao [Chi r]; b. Dōchi 12 [Meiji 6 i.e. 1873; d. Minkoku 18 [Shōwa 4 i.e. 1929])
 • 梁启超诗文先译, 1997 t.p. (梁启超) p. 1 (梁启超,1873-1929,广东新會人,字卓如, 号任公, 又号钦冰室主人)
 • 吳偉強. 民族國家與教育 : 梁啓超與張之洞的比較研究, 1998 t.p. (Liang Chi-chau 梁啓超)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC NjP DLC-R OCoLC HkCU HkCAN