Record ID:
36730191 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81063473
Heading:
Used for:
 • P‘eng, Te-huai, 1898-1974
 • P‘eng, Te-huai, 1900-
 • Peng, Dehua, 1898-1974
 • 彭得华, 1898-1974
 • Peng, Shichuan, 1898-1974
 • 彭石穿, 1898-1974
 • Dehuai, Beng, 1898-1974
 • P‘aeng, Tŏk-hoe, 1898-1974
 • Peng, Teh-huei, 1898-1974
 • Peng, Teh-huai, 1898-1974
 • P‘eng, Te-hua, 1898-1974
 • P‘eng, Shih-ch‘uan, 1898-1974
 • Peng, De Huai, 1898-1974
 • Te-huai, Peng, 1898-1974
 • Pendehuai, 1898-1974
 • 彭德怀, 1898-1974
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • How the eighth route army fights in North China, 1938?
 • Peng Dehuai tong zhi ji nian ce (彭德怀同志纪念冊), 1980 t.p. (Peng Dehuai) biog. data, etc. (original name Peng Dehua, h. Shichuan, b. 10/24/1898, d. 11/29/1974)
 • Ci hai, 1979 p. 1868 (Peng Dehuai, 1898-1974)
 • His P‘aeng Tŏk-hoe chasŏ, 1983 t.p. (P‘aeng Tŏk-hoe [in Korean]) colophon (P‘eng Te-huai)
 • Peng Dehuai ping zhuan (彭德怀评传), 1980 t.p. (Peng Dehuai) colophon (Peng De Huai)
 • Domes, J. Peng Te-huai, 1985.
 • Wang, C. T. Peng Dehuai zai san xian (彭德怀在三线), 1988 t.p. (P‘eng Te-huai; Pendehuai [in rom.])
 • 曲炜. 彭德怀元帅的故事,1994 t.p. (彭德怀)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC DLC-R NjP OCoLC HkCU HkCAN