Record ID:
36644896 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
  • Name.
LC number:
  • n 86031093
Heading:
Used for:
  • Sung Kao-tsung, Emperor of China, 1107-1187
  • Song Kangwang, 1107-1187
  • Zhao, Gou, 1107-1187
  • Sung K‘ang-wang, 1107-1187
  • Chao, Kou, 1107-1187
Notes:
  • Chang, C.J. Nan Sung Kao-tsung p‘ien an Chiang tso yüan yin chih t‘an t‘ao, 1986 t.p. (Sung Kao-tsung) p. 1 of text (Sung K‘ang-wang Kou)
  • LC manual auth. cd. (hdg.: Sung Kao-tsung, Emperor of China, 1107-1187; variant: Chao, Kou)
Cataloguing source:
  • DLC eng DLC DLC OCoLC