Record ID:
36599373 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 80017873
Heading:
Used for:
 • Chu-ko, Liang, 181-234
 • Zhuge, Kongming, 181-234
 • Zhuge, Wuhou, 181-234
 • Chegal, Yang, 181-234
 • Chu-ko, K‘ung-ming, 181-234
 • Chu-ko, Wu-hou, 181-234
 • Shokatsu, Kōmei, 181-234
 • Shokatsu, Ryō, 181-234
 • Chegal, Kongmyŏng, 181-234
 • Gia Cát, Lương, 181-234
 • Không Minh, 181-234
 • 諸葛亮, 181-234
 • 諸葛孔明, 181-234
 • 孔明, 181-234
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Chu-ko K‘ung-ming, 1979 (subj.) t.p. (Chu-ko K‘ung-ming)
 • Yu, W.P. Monggyŏn Chegal Yang, 1908 t.p. (Chegal Yang)
 • Chu, Y. Suishi no hyō ; Sekiheki no fu, 1963 (1980 printing) p. 59 (Suishi no hyō by Shokatsu Kōmei)
 • Wa-Kan shiika sakka j. (Shokatsu Ryō; other forename: Kōmei; b. 181; d. 234)
 • An, K.H. P‘yŏngjŏn Chegal Kongmyŏng, 1991 t.p. (Chegal Kongmyŏng)
 • Gia Cát Lương, 1999 p. 7 (Gia Cát Lương, tên chư là Không Minh; b. 7/181)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC DLC-R NIC OCoLC