Record ID:
36592739 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 50047988 n 2002061637
Heading:
Used for:
 • Luo, Shun, 1881-1936
 • Zhou, Zhangshou, 1881-1936
 • Zhou, Yushan, 1881-1936
 • Zhou, Yucai, 1881-1936
 • Chow, Shoo-jin, 1881-1936
 • Lu-hsün, 1881-1936
 • Loo-sin, 1881-1936
 • Lu Siun, 1881-1936
 • Lusin, 1881-1936
 • Lou, Siun, 1881-1936
 • Siun, Lou, 1881-1936
 • Lu Sinʹ, 1881-1936
 • Hsün, Lu, 1881-1936
 • Lu Sün, 1881-1936
 • Tcheou, Chou Jen, 1881-1936
 • Sinʹ, Lu, 1881-1936
 • Ro, Jin, 1881-1936
 • Shū, Ju-jin, 1881-1936
 • Lu, Shiun, 1881-1936
 • Loe, Sjunn, 1881-1936
 • Tsjoo, Sjoe-Yen, 1881-1936
 • Sjunn, Loe, 1881-1936
 • Xun, Lu, 1881-1936
 • Luxun, 1881-1936
 • Zhou, Shuren, 1881-1936
 • Lou, Sin, 1881-1936
 • Lo, Shun, 1881-1936
 • Lỗ, Tấn, 1881-1936
 • Lū, Śuna, 1881-1936
 • Lu, Shun, 1881-1936
 • Lū, Sin, 1881-1936
 • Chou, Chang-shou, 1881-1936
 • Chou, Yü-shan, 1881-1936
 • Chou, Yü-tsʻai, 1881-1936
 • No, Sin, 1881-1936
 • Lu Siyu̇n, 1881-1936
 • 周树人, 1881-1936
 • 周樹人, 1881-1936
 • 魯迅, 1881-1936
 • 鱼迅, 1881-1936
 • 鲁讯, 1881-1936
 • 鲁迅, 1881-1936
 • 루쉰, 1881-1936
 • Lu, Hsün, 1881-1936
 • Chou, Shu-jen, 1881-1936
Notes:
 • Machine-derived non-Latin script reference project.
 • Non-Latin script references not evaluated.
 • Author's The true story of Ah Q ... 1927.
 • Lỗ Tấn, Premchand, Bồ Tùng Linh, 1992.
 • Premacanda aura Lū Śuna, 1995 t.p. verso (Lu Shun)
 • His A Q cheng chuan, 1957 t.p. (Lu Hsün; Lū Sin [in Thai])
 • Chung-kuo chin tai ming chia chu tso hsüan tsʻui. Lu Hsün chüan, 1994 p. 1, 3rd group (surname Chou; orig. name Chang-shou, t. Yü-shan; chg. t. to Yü-tsʻai, name to Shu-jen; pseud. Lu Hsün) p. 557, etc. (b. Sept. 25/Kuang-hsü 7 (1881), Shao-hsing, Chekiang; d. Oct. 19, 1936)
 • No Sin tanpʻyŏn sosŏlchip, 1946- v. 1, t.p. (No Sin [in Kor. r.])
 • Sigu̇r odun-u ..., 1988 t.p. (Lu Siyu̇n)
Local system number:
 • (AuCNL)427978
Cataloguing source:
 • OCoLC eng