Record ID:
36591856 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Heading:
Used for:
 • Bei jing tu shu guan
 • National Library of Beijing
 • Beijing (China). Tu shu guan
 • Guo li Beijing tu shu guan
 • Pei-ching tu shu kuan
 • Beijing (China). National Library of Peking
 • China. National Library of Peking
 • Bibliothèque nationale de Beijing
 • National Library of Peking
 • Beihai tu shu guan
 • Beijing (China). Beijing tu shu guan
 • Pekin Toshokan
 • National Library of China
 • China. Beijing tu shu guan
 • China. National Library of Beijing
 • Pei-ching tʻu shu kuan
See also:
Notes:
 • The following headings for earlier names are valid AACR 2 hdgs.: Pei-hai t°u shu kuan; Kuo li Pei-p°ing t°u shu kuan. Unused subdivisions: Pien mu k°o; Pien tsuan pu; So yin tsu
 • Chung-kuo pan k°o t°u lu. Chåugoku hankoku zuroku, 1983 colophon (Pekin Toshokan)
 • Han i Fa-kuo she hui k°o hsèueh ... 1996 t.p. (Pei-ching t°u shu kuan; Bibliotháeque nationale de Beijing)
 • National Library of China home page, URL: http://www.nlc.gov.cn/english.htm, July 02, 2001 b̲ main page banner (Zhongguo guo jia tu shu guan, National Library of China) The National Library of China in Brief (Beijing Library's Chinese name changed to Zhongguo guo jia tu shu guan in Dec. 1998)
Local system number:
 • 000001601916
Cataloguing source:
 • DLC eng ANL ANL
Authentication code:
 • kin