Record ID:
35562335 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 79107793
Heading:
Used for:
 • U.N.I.D.O.
 • UNIDO
 • Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 • Yūnīdū
 • ONUDI
 • O.N.U.D.I.
 • Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 • United Nations. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 • Organizat︠s︡ii︠a︡ Obʺedinennykh Nat︠s︡iĭ po promyshlennomu razvitii︠u︡
 • United Nations. Organizat︠s︡ii︠a︡ Obʺedinennykh Nat︠s︡iĭ po promyshlennomu razvitii︠u︡
 • United Nations. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 • United Nations Industrial Development Organisation
 • Birleşmiş Milletler Sinaı̂ Kalkınma Teşkilâtı
 • United Nations Industrial Organization
 • Tỏ̂ chức phát triẻ̂n công nghiệp của Liên Hợp Quó̂c
 • Tỏ̂ chức phát triẻ̂n công nghiệp Liên Hợp Quó̂c
 • United Nations. Industrial Development Organization
See also:
Notes:
 • Industrial planning and programming series.
 • Small-scale manufacture of footware, 1982 t.p. (United Nations Industrial Development Organisation)
 • ʻAlī, M.H. Shurakāʾ fī tashwīh al-tanmiyah, 1983 t.p. (al-Yūnīdū)
 • Endüstrileşme Süreci İçinde Teknoloji Seçimi ve Değerlendirilmesi Semineri, 1973 cover (Birleşmiş Milletler Sinaı̂ Kalkınma Teşkilâtı (UNIDO))
 • Workshop on measures to improve the competitiveness ... 1993 introd. (United Nations Industrial Development Organization) introd. (United Nations Industrial Organization)
 • Giới thiệu một só̂ tỏ̂ chức thuộc hệ thó̂ng Liên Hợp Quó̂c hỗ trợ Việt nam trong công cuộc phát triẻ̂n, 1995 p. 38 (Tỏ̂ chức phát triẻ̂n công nghiệp của Liên Hợp Quó̂c (UNIDO))
 • Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện chính sách kinh tê vĩ mô và đỏ̂i mới các thủ tục hành chính ... , 1999 t.p. (Tỏ̂ chức phát triẻ̂n công nghiệp Liên Hợp Quó̂c)
Local system number:
 • (AuCNL)250970
 • 000000565617
 • abv00468816
Cataloguing source:
 • OCoLC eng