Record ID:
35177729 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 80020520
Heading:
Used for:
 • Tung nan Ya kuo chia hsieh hui
 • Dong nan Ya guo jia xie hui
 • Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
 • Tōnan Ajia Shokoku Rengō
 • Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
 • Association of Southeastasian Nations
 • Samākhom ʻĀsīan
 • Verband Südostasiatischer Nationen
 • Association des pays de l'Asie du Sud-Est
 • Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
 • Association des nations d'Asie du Sud-Est
 • Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya
 • Tongnama Kukka Yŏnhap
 • Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawanʻō̜k Chīang Tai
 • Tung nan Ya kuo hsieh
 • Dong nan Ya guo xie
 • Hiệp hội các nước Đông Nam Á
 • Association des nations du Sud-Est asiatique
 • A.N.S.E.A.
 • ANSEA
 • Association of Southeast Asian Nations
 • 东南亚国家協會
 • Āsiyān
 • ʾA rheʹ Toṅʻ ʾĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʾA saṅʻʺ
 • ʾĀchīyaṃ
 • Association of South East Asian Nations
See also:
Notes:
 • Machine-derived non-Latin script reference project.
 • Non-Latin script reference not evaluated.
 • Its Report of the meeting ... 1970.
 • Ou-yang, J. H. Tung nan Ya kuo chia hsieh hui chih yen chiu, 1981 t.p. (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
 • Khaldin, M. A. ASEAN bez illi︠u︡ziĭ, 1983 t.p. (ASEAN) p. 3 (Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Asii)
 • The Association of Southeastasian Nations, 1982 t.p. (Association of Southeastasian Nations)
 • Warārin Suwannāsai. Khwāmrūammư̄ thāng kānmư̄ang khō̦ng Samākhom ʻĀsīan, 1976.
 • Rust, W. L. ASEAN, regionale Zusammenarbeit im Schatten der Grossmächte, c1985 t.p. (ASEAN) p. 5 (Verband Südostasiatischer Nationen)
 • Denis, P. L'ASEAN (Association des pays de l'Asie du Sud-Est), 1981.
 • Samoĭlenko, V.V. ASEAN, politika i ėkonomika, 1982 verso t.p. (Assot︠s︡iat︠s︡ii gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii)
 • Sepulchre, C. L'ASEAN, carrefour du pacifique, 1987 t.p. (Association des nations d'Asie du Sud-Est)
 • Antolohiya ng mga panitikang ASEAN, 1984- t. 1b, p.ii (Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya)
 • Tʻaepʻyŏngyang kyŏngje hyŏmnyŏk kwa ASEAN, 1987 t.p. (ASEAN) pref. (Tongnama Kukka Yŏnhap)
 • ASEAN, thīralưk khrop rō̜p 20 pī ... 1987 t.p. (Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawan ʻō̜k Chīang Tai)
 • Sōda, K. Tung nan Ya kuo hsieh yü Jih-pen ti kuan hsi, 1985 t.p. (Tung nan Ya kuo hsieh) p. 1 (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
 • Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), 1995.
 • L'Association des nations du Sud-Est asiatique, 1997 cover (A.N.S.E.A.)
 • ASEAN documents series, 1967-1988 t.p. (Association of Southeast Asian Nations)
 • Āsiyān karār̲int̲e yāthārthyaṅṅaḷ, 2009 t.p. (Āsiyān) p. facing t.p. (Asean)
 • Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ kyeʺ lakʻ desa myāʺ ʾa tvakʻ sabhāva bheʺ lyhoʹ khya reʺ kui paññā reʺ kaṇḍa tvaṅʻ poṅʻʺ capʻ thaññʻʹ svaṅʻʺ choṅʻ rvakʻ reʺ lamʻʺ ññvhanʻ, [2011?] cover (ʾA rheʹ Toṅʻ ʾĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʾA saṅʻʺ; ʾĀchīyaṃ)
Local system number:
 • (AuCNL)181092
 • 000000178631
 • abv02135390
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC DLC-R DLC AzTeS DLC IEN HkUST OCoLC DLC
Authentication code:
 • kin