Record ID:
35030509 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 80050515
Heading:
Used for:
 • 孔子
 • 孔丘
 • 孔夫子
 • Confucio
 • Kōshi
 • Kʻung Fu-tzu
 • Kʻung-tzu
 • Kan̲pūciyas
 • Khong Čhư̄
 • Khong Tju
 • Khongčhư̄
 • K'oeng Foe-tse
 • Konfut︠s︡iĭ
 • Konfut︠s︡ius
 • Konfuzius
 • Kong fu zi
 • Kong-Fou-Tze
 • Kongja
 • Kongzi
 • Kung-foo-tsze
 • Kungfutse
 • Kung-Kew
 • Kung-tse
 • Kwan-Foo-Tze
 • Kʻung, Chʻiu
 • Kʻung, Fu-tzu
Notes:
 • Machine-derived non-Latin script reference project.
 • Non-Latin script references not evaluated.
 • Cintan̲aiyāḷar Kan̲pūciyas, 1994.
 • Gómez Farías, A. Confucio y Martín Fierro, c1986.
 • His Gespräche (Lun yü), 1910 t.p. (Kungfutse)
 • Jakobs, P. M. Kritik an Lin Piao und Konfuzius, c1983 t.p. (Konfuzius)
 • Konfut︠s︡iĭ, 1993 t.p. verso (551-479 B.C.)
 • Pratyā khō̜ng Khong Čhư̄, 2004 t.p. (Khong Čhư̄)
 • Ye wisdom of Confucius, 1900 cover (孔夫子 = Kong fu zi [in rom.])
Local system number:
 • (AuPaJTL)6013
 • abv00097343
 • 000000030672
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC NIC DLC HkUST NIC SG-SiILA OCoLC WaU CaSdUCJ
Authentication code:
 • kin